STRAŻACKIE NARADY ROCZNE W POWIECIE TARNOWSKIM

W styczniu, z inicjatywy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Krzysztofa Gładysza, zostały zorganizowane cztery Odprawy Operacyjne dla naczelników OSP i komendantów gminnych z terenu powiatu tarnowskiego. W spotkaniach brali udział również włodarze gmin oraz przedstawiciele starostwa powiatowego.

Odprawy odbyły się w dniach:
– 12 stycznia dla gmin: Gromnik, Ciężkowice, Pleśna i Zakliczyn (gospodarzem była gmina Gromnik),
– 13 stycznia dla gmin: Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Ryglice (gospodarzem była gmina Tuchów),
– 19 stycznia dla gmin: Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice (gospodarzem była gmina Wojnicz),
– 24 stycznia dla gmin: Żabno, Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, M. Tarnów (gospodarzem była gmina Żabno).
W trakcie odprawy omówiono i podsumowano:
– działalność operacyjną ze szczegółowym uwzględnieniem jednostek OSP gmin wymienionych powyżej ,
– tematykę szkoleniową w zakresie przeprowadzonych i planowanych szkoleń,
– tematykę łączności podczas działań ratowniczych,
– tematykę bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych,
– omówiono także zasady i kryteria dofinansowań jednostek OSP KSRG i poza systemowych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu tarnowskiego.
Ponadto Prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie dh Łukasz Łach przedstawił najważniejsze informacje dotyczące działalności Zarządu Powiatowego, zaplanowanych imprez i uroczystości, a także podziękował za ubiegłoroczną współpracę. Poruszył również temat bezpieczeństwa podczas akcji oraz przypomniał o nowym ceremoniale, który obowiązuje od 1 stycznia br.
Skip to content