FINAŁ POWIATOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO

Wczoraj o godzinie 10:00 rozpoczął się finał etapu powiatowego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W tym roku gościliśmy w przepięknej sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Wśród zaproszonych gości byli Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela, Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Pan Wojciech Mik oraz zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie mł.bryg. Maciej Wolański.

Jury konkursu w składzie Ewa Łączyńska-Widz, Elżbieta Łabędź oraz Halina Kurcz obradowało w poniedziałek w Biurze Wystaw Artystycznych oceniając ponad 170 prac, które wpłynęły na etap powiatowy. Po wnikliwej analizie panie postanowiły nagrodzić następujących autorów, których prace będą reprezentować powiat tarnowski w etapie wojewódzkim:
I grupa (przedszkola):
1 miejsce Julia Magiera – Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie
2 miejsce Milena Połetek – Niepubliczna SP im. „Akcji III Most” w Przybysławicach
3 miejsce Sebastian Wiśniowski – Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej
Wyróżnienie Julian Piątek – SP w Janowicach
Wyróżnienie Julian Stańczyk – Publiczne Przedszkole w Tuchowie
II grupa (klasy I-IV):
1 miejsce Dawid Gierałt – SP w ZSP w Paleśnicy
2 miejsce Kacper Łuszcz – SP w Zaczarniu
3 miejsce Maja Pakulska-Janus – SP w Turzy
Wyróżnienie Maja Zakrzewska – Publiczna SP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu
Wyróżnienie Julia Świędrych – SP w Czermnej
III grupa (klasy V-VIII):
1 miejsce Filip Żaba – SP w Niedomicach
2 miejsce Maria Kuta – SP w Nowych Żukowicach
3 miejsce Amelia Żurkowska – SP w Ostrowie
Wyróżnienie Urszula Kobos – ZS w Lubczy
Wyróżnienie Nikoletta Wolak – SP nr 24 w Tarnowie
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Tarnowskiego, które wręczył dh Łukasz Łach Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie wraz z zaproszonymi gośćmi.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz pamiątkowy dyplom.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.
Na uczestników czekała również muzyczna niespodzianka przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych.
Skip to content