Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Tarnowie

Dla właściwej organizacji zawodów strażackich na poszczególnych szczeblach tj. powiatowym oraz gminnych, w 2022 roku powołane zostało do życia KOLEGIUM SĘDZIÓW ZAWODÓW STRAŻACKICH Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. W skład Kolegium wchodzą sędziowie, którzy dzielą się na sędziów posiadających odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie tzn. wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości przepisów i regulaminów, a także sędziów stażystów przygotowujących się do pełnienia tych funkcji tzn. osoby, które jednorazowo zostały powołane na zawody do pełnienia funkcji sędziego. Sędziów rekrutuje się ze struktur ZOSP RP, OSP a także spośród funkcjonariuszy PSP i sympatyków ochrony przeciwpożarowej.

Główny zakres przewidziany w działalności Kolegium to przygotowanie sędziów do zawodów rozgrywanych według regulaminów:

  • młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych wg. CTiF,
  • zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych,
  • tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych.

Ponieważ na terenie województwa małopolskiego oraz w powiecie tarnowskim i gminach do niego należących odbywają się dodatkowe zawody, nasza działalność szkoleniowa zostanie poszerzona o przygotowanie sędziów m.in. do:

  • halowych młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP,
  • zawodów sikawek,
  • zawodów w ratownictwie medycznym.

Naszym założeniem jest, aby w powiecie tarnowskim każdy z Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP miał w swoich strukturach min. dwóch sędziów. Taka sytuacja pozwoli na wzajemną współpracę między gminami w zakresie organizacji i przeprowadzania zawodów strażackich a także umożliwi przeprowadzanie ich we wszystkich gminach i na wszystkich szczeblach wg. tych samych zasad i regulaminów, co pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych i niepotrzebnych spięć podczas samych zawodów.

Serdecznie zapraszamy druhny, druhów, funkcjonariuszy PSP a także naszych sympatyków do zgłaszania (na naszego maila: zposptarnow@wp.pl) chęci współpracy i przystąpienia do Powiatowego Kolegium Sędziów.

Skip to content