TARNÓW – MIASTO

JEDNOSTKA OSPKSRGADRESKONTAKT
Ochotnicza Straż Pożarna
w Tarnowie Rzędzinie
TAKul. Orkana 74,
33-100 Tarnów
e-mail: osprzedzin@onet.pl
tel. 692 126 550
Skip to content