ODZNAKA HONOROWA

ODZNAKA HONOROWA
ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA
ZIEMI TARNOWSKIEJ

„Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym. 25 lat temu został powołany Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowie. W związku z nowym podziałem administracyjnym Polski, gdzie 1 stycznia 1999 roku, powstały powiaty, również i w ogniwach Związku należało dokonać przeobrażeń strukturalnych. Na podstawie Uchwały nr 38/V/98 Zarządu Głównego ZOSP RP, w sprawie utworzenia Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych określono łączną liczbę przedstawicieli Zarządów Gminnych do Zarządu Powiatowego w Tarnowie, który swoją działalność rozpoczął właśnie 1 stycznia 1999 r. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatowego liczącym 25 członków wybrano prezydium ZOP w 7 osobowym składzie. Pierwszym prezesem wybrany został druh Zbigniew Laska a następnie druh Tadeusz Rzepecki. Po nich funkcję tą, do 2021 roku, pełnił (…) druh Kazimierz Sady. W 2017 roku został ufundowany i przekazany sztandar ZOP ZOSP RP w Tarnowie.”

cyt. Prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie, 10 maja 2024 roku, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, Tarnów

W związku z 25. rocznicą powołania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowie została ustanowiona Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Tarnowskiej”. Po raz pierwszy Odznaka została wręczona 10 maja 2024 roku podczas uroczystości na tarnowskim rynku z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Odznaczeniem z rąk prezesa ZOP ZOSP RP w Tarnowie uhonorowani zostali:

 • dh Kazimierz SADY
 • dh Jan KULINOWSKI
 • dh Andrzej WITEK
 • dh Czesław CUDEK
 • dh Stanisław WAŁASZEK
 • dh Tadeusz ŚCIEŻKA
 • dh Sławomir ŚCIANEK
 • dh Jerzy ZACH
 • dh Andrzej JAROCHA
 • dh Józef MAZUR
 • dh Jolanta KAŁUŻA
 • dh Łukasz GIEMZA
 • dh Krzysztof BĄK
 • nadbryg. w st. spocz. Andrzej MRÓZ
 • dh Tadeusz KOZIOŁ
 • dh Kazimierz SZCZUPAK
 • dh Jan SZPILSKI
 • dh Tadeusz TRYTEK
 • dh Wojciech WIETECHA
Skip to content