SKŁAD
KOMISJI HISTORYCZNEJ

DZIAŁAJĄCEJ PRZY
ZARZĄDZIE ODDZIAŁU POWIATOWEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W TARNOWIE

(KADENCJA 2021 – 2026)

W PRZYGOTOWANIU

Skip to content