MASECZKI DLA OSP

Informujemy, iż Wojewoda Małopolski, na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego, przekazał dla ochotniczych straży pożarnych maseczki chirurgiczne i maski FFP2, które będą dystrybuowane przez poszczególne Komendy Miejskie i Powiatowe PSP. W ramach rozdzielnika przewidziano 1450 szt. masek chirurgicznych oraz 1050 szt. masek FFP2 dla każdej jednostki OSP. Ostateczna decyzja o podziale maseczek na poszczególne OSP na terenie powiatu leży w kompetencji komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

Skip to content