KOLEGIUM SĘDZIÓW ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ

Dla właściwej organizacji zawodów strażackich na poszczególnych szczeblach tj. powiatowym oraz gminnych, w 2022 roku powołane zostało do życia KOLEGIUM SĘDZIÓW ZAWODÓW STRAŻACKICH Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. W skład Kolegium będą wchodzili sędziowie, podzieleni na sędziów posiadających odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie tzn. wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości przepisów i regulaminów, a także sędziów stażystów przygotowujących się do pełnienia tych funkcji tzn. osoby, które jednorazowo zostały powołane na zawody do pełnienia funkcji sędziego. Sędziowie będą rekrutowani ze struktur ZOSP RP, OSP a także spośród funkcjonariuszy PSP i sympatyków ochrony przeciwpożarowej.

Naszym założeniem jest, aby w powiecie tarnowskim każdy z Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP miał w swoich strukturach i do swojej dyspozycji min. dwóch sędziów. Taka sytuacja pozwoli na wzajemną współpracę między gminami w zakresie organizacji i przeprowadzania zawodów strażackich a także umożliwi przeprowadzanie ich we wszystkich gminach i na wszystkich szczeblach wg. tych samych zasad i regulaminów, co pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych i niepotrzebnych spięć podczas samych zawodów.

Serdecznie zapraszamy druhny, druhów, funkcjonariuszy PSP a także naszych sympatyków do zgłaszania (na naszego maila: zposptarnow@wp.pl) chęci współpracy i przystąpienia do Powiatowego Kolegium Sędziów.

Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty znaleźć można w zakładce: KOLEGIUM SĘDZIÓW – ODDZIAŁ POWIATOWY W TARNOWIE (zposptarnow.pl)

Skip to content