I SEJMIK MDP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego będzie organizatorem I Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego pt. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Tradycja i Tożsamość Narodowa”. Wydarzenie odbędzie się już 5 listopada 2023 roku w Operze Krakowskiej.

Partnerami wydarzenia są Województwo Małopolskie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Patronat Honorowy nad sejmikiem objął dh Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Skip to content