ZARZĄD POWIATOWY OBRADOWAŁ W CHOJNIKU

W piątkowe (8.04) popołudnie, w gościnnych progach Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku (gm. Gromnik), odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Wśród gości, którzy wzięli udział w obradach byli m.in. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Kazimierz Sady, Członek ZG ZOSP RP Andrzej Jarocha, zastępca KM PSP w Tarnowie mł. bryg. Maciej Wolański oraz Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz.

Po oficjalnym otwarciu obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków, odczytane zostały informacje związane z finansami oddziału. Następnie omówiono przebieg kampanii sprawozdawczej na terenie powiatu a także przekazane zostały informacje o zbliżających się uroczystościach programowych, w tym powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Informacja na temat powiatowych halowych młodzieżowych zawodów sportowo pożarniczych oraz eliminacji OTWP uzupełniła informację o planowanych imprezach. W kolejnym punkcie informację na temat działań ratowniczych w 2021 roku, realizowania zapisów ustawy o OSP oraz bieżących spraw przedstawił z-ca KM PSP w Tarnowie.

Podczas obrad głos zabierali zaproszeni goście oraz członkowie ZOP, a w trakcie całego posiedzenia poruszono kilka tematów związanych z bieżącą działalnością i sprawami nurtującymi ochotnicze środowisko.

Po odczytaniu protokołu i podjęciu uchwał, oficjalną część obrad zakończono, a następnie uczestnicy posiedzenia, przy wspólnym posiłku przygotowanym przez gospodarzy z OSP w Chojniku, kontynuowali dyskusje.

Skip to content