ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSP

W ślad za informacją zamieszczoną na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, udostępniamy dokument pn. „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”. Dokument został przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP zatwierdził w dniu 3 lutego 2022 roku.

W dokumencie tym znalazły się informacje regulujące:

  • szkolenia strażaków OSP
  • ścieżkę szkolenia strażaka OSP
  • doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP
  • podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami
  • kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP
  • organizacja i realizacja szkoleń strażaków OSP
  • przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP
  • zasady dokumentowania szkoleń
  • postanowienia końcowe
  • rodzaje dokumentacji z przebiegu szkolenia

Dokument do pobrania: Zasady_organizacji_szkoleń_OSP_-_z_podpisem

źródło: straz.gov.pl

Skip to content