RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „MAŁOPOLSKIE REMIZY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Program na udzielenie pomocy finansowej na inwestycje modernizacyjne w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy 2022”. Szczegóły poniżej.

Program skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

 • termomodernizację (docieplenia ścian i stropów),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
 • modernizację kotłowni,
 • modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni),
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

Alokacja środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

W ramach ww. Programu minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Termin naboru wniosków: od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

Skip to content