PROŚBA O PRZESŁANIE DANYCH

Szanowne Druhny i Druhowie. W związku z uruchomieniem nowego serwisu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie oraz koniecznością uzupełnienia danych poszczególnych jednostek, prosimy o przesłanie na naszego nowego e-maila: zposptarnow@wp.pl adresów Waszej jednostki oraz kontaktu tj. tel. lub e-mail (podanie tych danych jest DOBROWOLNE).

Dane te zostaną zamieszczone w zakładce „JEDNOSTKI OSP” i umożliwią oraz ułatwią osobom i instytucjom kontakt z Waszymi jednostkami.

Skip to content