ODBYŁ SIĘ V ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W dniu 30 kwietnia 2022 roku w Krakowskiej Szkole Aspirantów odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego. Zjazd rozpoczął Wiceminister Klimatu i Środowiska, ustępujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego Dh Edward Siarka. Druhowie delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Dh Kazimierz Sady Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, Zastępcą Przewodniczącego został Dh Jerzy Stopa Wiceprezes ZOP ZOSP RP Powiatu Krakowskiego, a Sekretarzem Dh Marcin Gaweł Prezes ZOP ZOSP RP w Proszowicach.

Kolejnym punktem było wręczenie Medali i Odznaczeń dla zasłużonych druhów z terenu Województwa Małopolskiego. Wręczone zostały między innymi Krzyże Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Złote Znaki Związku, Krzyże Rycerskie Świętego Floriana, Medale Honorowe Im. Bolesława Chomicza, Medale Honorowe Im. Wiesława Wody, Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Krzyże Zasługi Orderu Świętego Floriana, Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski oraz Medal Polonia Minor nadawany przez Województwo Małopolskie. Medal za zasługi dla Województwa Małopolskiego z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki odebrał Dh Kazimierz Sady.

Jednym z najważniejszych punktów V Zjazdu było złożenie sprawozdań z działalności Zarządu w poprzedniej Kadencji. Jako pierwszy głos zabrał Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie Dh Edward Siarka. W Swoim sprawozdaniu zwrócił szczególną uwagę na mobilizację małopolskich strażaków w momentach najwyższego zagrożenia jakie przyniosła Pandemia Koronawirusa COVID-19. Zaledwie kilka godzin trwało przygotowanie wszystkich Jednostek OSP do działań związanych z przeciwdziałaniem przeciwko wirusowi. Przez wiele miesięcy wszyscy strażacy stawali na wysokości zadania pomagając przy transporcie osób do szczepień, dezynfekcji miejsc publicznych czy nawet przy rozładunku środków ochrony osobistej. Swoje sprawozdania złożyli także Dh Władysław Kucharski Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży, Dh Andrzej Gwiazdonik Przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Zawodów Strażackich, Dh Marek Gabzdyl Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego oraz Dh Ryszard Pikul przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Puentą wszystkich sprawozdań było postawienie przez WKR wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu, który druhowie delegaci przyjęli jednogłośnie.

Najważniejszym elementem Zjazdu były wybory do władz w nowej kadencji Zarządu Wojewódzkiego. Na początku komisja wyborcza przedstawiła dodatkowych kandydatów do Zarządu, a w jego skład weszli Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Piotr Filipek, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Kazimierz Koprowski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Paweł Szczygieł. Następnie Druhowie delegaci jednogłośnie przyjęli skład nowego zarządu, który liczył będzie 51 osób, a swoją kadencję zakończy w roku 2027. Następnie druhowie delegaci dokonali wyboru druhów, którzy wejdą w skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego. Wybrano również skład delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP.

Po przerwie na ustanowienie składów poszczególnych ogniw związku nastąpiło przedstawienie nowego Prezesa, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz poszczególnych składów Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Honorowego. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego na kolejną kadencję wybrany został Dh Edward Siarka, który po ogłoszeniu wyników wygłosił krótkie expose, opowiedział o planach w Nowej Kadencji oraz o wyzwaniach, które czekają wszystkich małopolskich strażaków. Następnie przewodniczący Zjazdu ogłosił jak ukonstytuowały się poszczególne ogniwa związku.

Na zakończenie głos zabrali Nasi goście, którzy przede wszystkim podziękowali za ostatnie lata bardzo dobrej i owocnej współpracy, która pozwoliła na ogromny skok jakościowy ochotniczego pożarnictwa na terenie województwa małopolskiego. Pogratulowano również wyboru nowych władz Wojewódzkiego Związku OSP RP woj, małopolskiego.

Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji V Zjazdu Wojewódzkiego. Podziękowania Składamy dla Województwa Małopolskiego, które było Partnerem Głównym wydarzenia.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Prezes – Edward Siarka
 2. Wiceprezes – Bębenek Marek
 3. Wiceprezes – Filipek Piotr
 4. Wiceprezes – Gaweł Marcin
 5. Wiceprezes – Jarocha Andrzej
 6. Wiceprezes – Kuczkowicz Jan
 7. Wiceprezes – Motyka Paweł
 8. Wiceprezes – Smółka Łukasz
 9. Wiceprezes – Zięba Leszek
 10. Sekretarz – Ziarno Grzegorz
 11. Skarbnik – Gwiazdonik Andrzej
 12. Członek prezydium – Całka Tomasz
 13. Członek prezydium – Domagała Adam
 14. Członek prezydium – Janczy Grzegorz
 15. Członek prezydium – Kosiba Krzysztof
 16. Członek prezydium – Kwarciak Antoni
 17. Członek prezydium – Linca Jacek
 18. Członek prezydium – Łach Leszek
 19. Członek prezydium – Obstarczyk Jerzy
 20. Członek prezydium – Pachoń Waldemar
 21. Członek prezydium – Tracz Adam
 22. Członek prezydium – Rzemiński Adam
 23. Członek prezydium – Zalewski Marian

Przedstawicielami do Zarządu Głównego zostali:

 1. Domagała Adam
 2. Edward Siarka
 3. Kosiba Krzysztof
 4. Sady Kazimierz
 5. Smółka Łukasz

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący – Ryszard Pikul
 2. Wiceprzewodniczący – Krzysztof Malik
 3. Sekretarz – Czesław Cudek
 4. Członek – Marek Nowak
 5. Członek – Janusz Piszczór

Wojewódzki Sąd Honorowy

 1. Przewodniczący – Marek Gabzdyl
 2. Wiceprzewodniczący – Wojciech Ruśniak
 3. Sekretarz – Jarosław Wąsik
 4. Członek – Józef Osmęda
 5. Członek – Zbigniew Duda

źródło: zosprp.malopolska.pl

Skip to content