NABÓR WNIOSKÓW – WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej powyżej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania. Termin naboru wniosków: od 01.04.2022 r. do 25.04.2022 r. (do godz. 15:30). Więcej informacji na: https://www.wfos.krakow.pl/

Skip to content