MAŁOPOLSKIE OSP 2022

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego od 16 marca rusza nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2022”. W ramach konkursu jednostki OSP mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu remizy czy jej wyposażenia. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
  • zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt,
  • zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku w zakresie:

  • prac budowlano-remontowych w remizach strażackich – może wynieść do 60 000 zł,
  • zakupu sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego – może wynieść do 50 000 zł,
  • remontu bądź adaptacji samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu motopompy przewoźnej wysokiej wydajności – może wynieść do 100 000 zł,

(szczegóły dotyczące wysokości dotacji w Regulaminie Konkursu).

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

Skip to content