KONKURS KRONIK ROZSTRZYGNIĘTY

Komisja Konkursowa Powiatowego Przeglądu Kronik pn. „Historia zaklęta w kronikach, po dokonaniu oceny prac, które przesłano do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, stwierdziła co następuje: Na konkurs wpłynęło 10 kronik (9 OSP i 1 MDP). W oparciu o kryteria Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, stanowiącego załącznik do Uchwały 113/16/2009 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 23.10.2009 r. postanowiła przyznać następujące miejsca: 

KATEGORIA KRONIKI OSP:

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach (gm. Wojnicz);

II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim (gm. Rzepiennik Strzyżewski);

III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie (gm. Skrzyszów).

KATEGORIA KRONIKI OSP MDP:

I miejsce – MDP Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie (gm. Skrzyszów).

Komisja wyraża podziękowanie wszystkim druhnom i druhom – kronikarzom opisującym i dokumentującym dzieje OSP oraz społeczną aktywność środowisk, w których działają. Dziękujemy za zachowanie na kartach kronik pamięci o bogatej tradycji ruchu strażackiego, jego wielokierunkowej działalności w różnych dziedzinach życia społecznego.

Skip to content